Diensten

Onder onze dienstverlenende klanten bevinden zich: advocatenkantoren, aannemers, financiële dienstverleners, adviesbureaus, reclamebureaus, architectenbureaus, ICT-bedrijven, onderhoudsbedrijven en andere vergelijkbare ondernemingen.
Soms willen klanten Pap alleen gebruiken om hun projecten en orders in bij te houden. De boekhouding doen ze dan nog in een ander systeem.
Dit is geen enkel probleem. Pap is een alles in één programma. De boekhouding krijgt u er dus ongevraagd bij, maar u hoeft er natuurlijk niets mee te doen.

Bent u een dienstverlenend bedrijf dan kunt u in Pap kiezen uit twee manieren van werken:

 • Eenvoudig via orders. Denk bijvoorbeeld aan advocatenkantoren.
  Meestal is er sprake van vaste uurtarieven en vaste prijzen. Geen onderaanneming of materialen. Vaak wordt er door niet meer dan één medewerker aan een bepaalde order gewerkt.

  Hierbij is het het makkelijkst om van de orders gebruik te maken (lees hier).
  Mogelijk heeft u ook contracten lopen waarvoor u de abonnementen wilt gebruiken (lees hier).

 • Uitgebreid via projecten. Denk bijvoorbeeld aan aannemers.
  Trefwoorden: Langlopende, niet-standaard (vrije indeling) projecten waaraan door meerdere werknemers tegelijk wordt gewerkt. Externe kosten zoals onderaannemers of materialen. Calculatie vooraf. Inzicht in de winst en gemaakte afspraken gedurende de looptijd en achteraf. Vaste prijs óf op basis van gemaakte uren en kosten. Verschillende werknemers kunnen uren boeken op de posten waarvoor ze geautoriseerd zijn.

  Mogelijk heeft u ook contracten lopen waarvoor u de abonnementen wilt gebruiken (lees hier)

ALS U DE PROJECTEN WILT GEBRUIKEN

 • Flexibel indelen projecten naar werkzaamheden.
 • Flexibel factureren. Factuurprijzen worden automatisch berekend maar kunnen ook weer overschreven worden.
 • Rechten toekennen per werknemer.
 • Offertes en deelfacturen.
 • Uren en kosten factureren op basis van offerte, of op basis van werkelijk gemaakt. Door elkaar te gebruiken in hetzelfde project.
 • Werknemers kunnen uren boeken alleen op de aan hen toegekende posten.
 • Bij uren boeken meldingen begroot en overboekt. Hierdoor ontstaat een terugkoppeling naar de werknemer.
 • Alle mogelijke externe calculaties kunnen via kopieren en plakken eenvoudig als begroting in project worden ingevoerd. Ook met materialen.
 • Sjabloon-projecten automatisch bij aanmaken. Ook begroting ander project toevoegen aan huidig project.
 • Materialen boeken uit eigen voorraad of inkopen op project (met mogelijkheid om ook andere orders en projecten bij dezelfde inkoop mee te nemen).
 • Ook samengestelde artikelen kunnen via de projecten verkocht worden.
 • Externe kosten boeken op project.
 • Alle mogelijke financiele rapportages per projectregel of getotaliseerd per project.
 • Alle mogelijkheden voor lay-out facturen en offertes.
 • Gefactureerd, gemaakt en begroot in detail achteraf te vergelijken.
 • Uurtarieven wijzigen bij doorlopende projecten.
 • Uurtarieven per factuurregel.
 • Factuurregels opgesplitst in twee niveaus die verdicht of onverdicht kunnen worden weergegeven.
 • Afsluiten en actief maken van urenposten .
 • Uren begroten op individuele medewerkers, groepen of het hele bedrijf.
 • Factuurregels kunnen activeren en deactiveren.
 • Facturen maken voor andere debiteuren dan waarop het project is aangemaakt.
 • Mogelijkheid om projecten door te boeken naar een volgend boekhoudkundig jaar.
 • Kortingspercentages en toeslagen in verschillende niveaus.
 • Naar boekhouding via onderhanden werk, of direct doorboeken naar Winst/Verlies.
 • Inkoopfacturen kunnen splitsen over verschillende projecten en eventueel een deel buiten de projecten om.