BTW wijziging 2012

Hieronder een uitgebreide uitleg bij wijzigen BTW-tarief aan de hand van de BTW-wijziging 2012:

Het hoge btw-tarief stijgt per 1 oktober 2012 van 19 procent naar 21 procent.
Het lage BTW-tarief van 6 procent blijft ongewijzigd.


Het toepasselijke BTW-tarief is afhankelijk van het moment waarop de prestaties worden verricht. Dit betekent dat u vóór 1 oktober 2012 dient te bepalen of de prestatie vóór of ná 1 oktober 2012 plaats zal vinden. Vindt de prestatie na 1 oktober plaats dan brengt u 21 procent in rekening. Andersom kan het zijn dat u na 1 oktober een factuur uitreikt voor een prestatie die voor 1 oktober plaatsvond. In dat geval rekent u 19 procent.

Tijdens de overgangsperiode moet u in Pap dus kunnen kiezen uit vier verschillende hoge BTW tarieven (19 en 21 procent, zowel voor inkoop als voor verkoop). Tijdens de overgangsperiode moet u op de volgende dingen letten:

– Overleg met uw accountant hoe er in uw geval met de BTW-wijziging moet worden omgegaan.
– Wanneer u gebruik maakt van projecten:

Voor projecten met een langere looptijd waarvan u de werkzaamheden voor een deel voor- en voor een deel na 1 oktober hebt verricht moet u voordat u begint met fase 2 (zie hieronder) alle lopende werkzaamheden factureren dmv een deelfactuur. Hiermee wordt alles van voor 1 oktober nog tegen het oude BTW-tarief gefactureerd.
– Wanneer u gebruik maakt van orders:
In de orders wordt het BTW-percentage bepaald bij het ingeven van de artikelen. Wijzigen van het standaard BTW-tarief heeft er daarna geen invloed meer op. Bepaal dus zoveel mogelijk vooraf wanneer een order geleverd gaat worden (voor of na 1 oktober) en pas het gebruikte BTW-tarief hierop aan. U kunt dit bijvoorbeeld instellen bij het vakje ‘BTW (indien afwijkend)’ voordat u de artikelen invoert. Achteraf aanpassen van de BTW-tarieven (voordat u gaat factureren) kan ook door op elke regel op de kolom ‘BTW’ te gaan staan en een andere rubriek te selecteren uit het lijstje.
– Wanneer u artikelen heeft die inclusief BTW geprijsd zijn:
Door de BTW-verhoging is het denkbaar dat u de verkoopprijzen van deze artikelen wilt aanpassen. Hiervoor is een rekenhulp beschikbaar (versie 1.87.xxx of hoger). De rekenhulp vindt u bij: ‘beheer->stamgegevens kassaverkoop en orders->verkoopprijzen inclusief geprijsde artikelen wijzigen na wijzigen BTW-tarief’ Bij BTW- vult u: ‘H’ in (voor Hoog , of ‘L’ voor Laag) Percentage oud: 19 Percentage nieuw: 21. Klik op: ‘Naar bijwerken artikelprijzen’ Desgewenst kunt u de kolom ‘nieuwe prijs’ nog aanpassen Klik dan op ‘Invoeren’ en de prijzen zijn bijgewerkt.

In het onderstaande worden de volgende twee begrippen gebruikt: BTW-Rubrieken (of BTW-percentages) en BTW-aliassen. Hieronder een korte verklaring.
BTW-percentages (BTW-Rubrieken): In Pap kunt u zelf BTW-percentages toevoegen. Hieronder wordt beschreven hoe dit in z’n werk gaat.
BTW-Aliassen: Naast BTW-percentages kent Pap ook zogenaamde BTW-aliassen. Deze worden gebruikt bij artikelen, projecten en abonnementen en zijn bedoeld om een overgang naar een nieuw BTW-percentage mogelijk te maken zonder dit expliciet bij alle artikelen , projecten en abonnementen te wijzigen. Een artikel met BTW-tarief ‘H’ heeft bijvoorbeeld standaard 19 procent BTW op 1 september. Maar wanneer u op 1 oktober 21 procent het standaardtarief maakt wordt hierna voor dit artikel automatisch 21 procent gerekend. In Pap kunt u zelf BTW-aliassen aanmaken, maar de aliassen voor de standaardrubrieken (H, L en V) zijn altijd automatisch in het programma aanwezig!


Voorbeeld van overgang naar nieuw BTW-tarief in 3 fases:
In het voorbeeld hieronder ziet u hoe u bv.:
FASE 1) Op 1 september de twee nieuwe BTW-rubrieken (inkoop en verkoop 21 procent) toevoegt. De rubrieken voor 19 procent blijven dan standaardrubriek. Tevens hernoemt u de 19 procent tarieven om verwarring met de nieuwe tarieven te voorkomen.
FASE 2) Op 1 oktober maakt u van inkoop 21 procent en verkoop 21 procent de standaardtarieven.
Grootboekrekeningen waarvoor het hoge tarief als voorkeurstarief is ingesteld worden dan ook aangepast.
FASE 3) Bijvoorbeeld op 1 november maakt u de oude tarieven voor 19 procent inactief. Er wordt dan niet meer met de oude percentages gewerkt.

FASE 1) Op 1 september worden de twee nieuwe BTW-rubrieken (inkoop en verkoop 21 procent) toegevoegd. De rubrieken voor 19 procent blijven dan standaardrubriek. Tevens hernoemt u de 19 procent tarieven om verwarring met de nieuwe tarieven te voorkomen.
Oude tarieven hernoemen. Ga naar stamgegevens->BTW-rubrieken in het boekhoudmenu. Klik op de groene driehoek links van BTW-code VH.
In het scherm ‘BTW-Rubriek wijzigen’ wijzigt u VH in V19 om verwarring met de nieuwe rubrieken te voorkomen. Sluit scherm ‘BTW-Rubriek wijzigen’.


Klik op de groene driehoek links van BTW-code IH (de inkooprubriek voor het hoge tarief). In het scherm ‘BTW-Rubriek wijzigen’ wijzigt u IH in I19 om verwarring met de nieuwe rubrieken te voorkomen. Sluit scherm ‘BTW-Rubriek wijzigen’.

Nieuwe tarieven aanmaken Klik op de knop met groene driehoek linkonder in het scherm ‘BTW-Rubrieken’. Scherm ‘Nieuwe BTW-rubriek toevoegen’ vult u in als in plaatje hieronder (voor aanmaken verkooptarief). Klik dan op ‘Invoeren’.

Klik op de knop met groene driehoek linkonder in het scherm ‘BTW-Rubrieken’. Scherm ‘Nieuwe BTW-rubriek
toevoegen’ vult u in als in plaatje hieronder (voor aanmaken inkooptarief). Klik dan op ‘Invoeren’. Fase 1 is hiermee klaar. Alle gebruikers moeten Pap opnieuw opstarten.

FASE 2) Op 1 oktober maakt u van inkoop 21 procent en verkoop 21 procent de standaardtarieven. Klik met de rechtermuisknop op de regel met code I21 en kies: ‘maak standaardrubriek voor inkoop of verkoop’.

Klik met de rechtermuisknop op de regel met code V21 en kies: ‘maak standaardrubriek voor inkoop of verkoop’. Hiermee is 21 procent de standaardrubriek geworden. Alle gebruikers moeten Pap opnieuw opstarten.

Grootboekrekeningen waarvoor u in de kolom ‘Def. BTW’ als standaard BTW-rubriek het hoge tarief hebt ingevuld moeten op het nieuwe tarief gezet worden. Kies Stamgegevens->grootboek->grootboekrekeningen aanmaken/bekijken. Maakt het scherm wat breder. In de meest rechter kolom ziet u ‘Def. BTW’ (mits u een voldoende recente versie van Pap hebt). Als u daar op bepaalde regels het hoge tarief hebt ingevuld (inkoop of verkoop) moet u voor al deze regels de volgende handelingen uitvoeren. Dubbelklik op ‘V19’ bij ‘Def. BTW’ en zie volgend plaatje.

In scherm ‘Standaard BTW-tarief wijzigen voor deze rekening’ kiest u het 21 procent tarief. Klik op ‘Invoeren’.

Zo komt het eruit te zien. Herhaal dit voor alle grootboekrekeningen met het hoge tarief als standaardrubriek. Alle gebruikers moeten Pap opnieuw opstarten.

FASE 3) Bijvoorbeeld op 1 november maakt u de oude tarieven voor 19 procent inactief.
Klik met de rechtermuisknop op de regel met code I19 en kies: ‘maak inactief’. Doe hetzelfde voor de regel met V19. Deze rubrieken worden hiermee niet meer getoond.

Uiteindelijk moet het er zo uitzien. Alle gebruikers moeten Pap opnieuw opstarten.